1 орын:
- 2000ед
- 3 оригинал минус
- Калаган адил казымен (feat.)
- Лонг микске шакыру
- Келеси батлда адил казы болу
- Zero pro тобынын мушеси бола алады (ози каласа)

2 орын:
- 1000ед
- 2 оригинал минус
- Калаган адил казымен (feat.)
- Лонг микске шакыру
- Келеси батлда адил казы болу
- Zero pro тобынын мушеси бола алады (ози каласа)

3 орын:
- 500ед
- 1 оригинал минус
- Калаган адил казымен (feat.)
- Келеси батлда адил казы болу.. Zero pro тобынын мушеси бола алады (ози каласа)

- Жулдели орынга иликпеген бирак козге тускен мс Тындармандар Козайымы жулдесин алады...

- Тындармандар козайымы жулдеси-Калаган адил казымен фит... Лонг микске шакыру 

Батлга сыйлык ушин емес оз онеримизди сынау ушин катысайык достар...
Батл 100% адил отеди. Сенимди болыныздар.